V Čebelarskem društvu Ljubljana-Center, smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Večino informacij na spletnem mestu cd-ljubljanacenter.si lahko zbirate in uporabljate, ne da bi vam bilo treba dati o sebi kakršne koli podatke. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen le pooblaščenim osebam Čebelarskega društva Ljubljana-Center, po sistemu varnega prijavljanja.

Čebelarsko društvo Ljubljana-Center, jamči, da bodo podatki, zbrani preko spletnega mesta cd-ljubljanacenter.si namenjeni izključno Čebelarskemu društvu Ljubljana-Center, in se ne bodo zlorabljali.

 

Ljubljana, 1. julij 2018