OBČNI ZBOR DRUŠTVA

  Spoštovani,

  Slovenska vlada podaljšuje ukrepe za zajezitev širjenja korona virusa in predvidoma vsaj nekaj tednov ne bo možno srečavanje članov našega čebelarskega društva. Zaradi epidemije bomo občni zbor organizirali »na daljavo« oziroma z uporabo spletne aplikacije Google Meet. V evidencah imamo 45 članov našega društva, ki uporabljajo elektronsko pošto. Ostale člane in vse , ki se ne bi udeležili sestanka z uporabo spletene aplikacije prosim, da preučijo priloženo gradivo in mi po telefonu ali na drugi način (npr. z elektronsko pošto od drugih oseb) sporočijo svoje mnenje in predloge o priloženem gradivu. Sklepčnost občnega zbora bo zagotovljena v kolikor se bo prijavilo več kot polovica članov, kar konkretno pomeni 28 članov. Sklepčnost bo zagotovljena tudi v primeru, da je potrebno preložiti začetek za 30 minut in se prijavi najmanj 10 članov.

  V A B I L O

  V skladu z 2. Členom Pravilnika ČD Ljubljana – Center, sklicujem redni letni Občni zbor ČD Ljubljana – Center, v soboto 30.01.2021 ob 10.00 uri,

  Predlagam naslednji dnevni red:
  1. Pozdrav in otvoritev zbora (čebelarska himna),
  2. Pozdravni nagovor gostov,
  3. Volitev organov občnega zbora,
  – Delovnega predsedstva (3 člani),
  – Zapisnikarja,
  – Overovatelja zapisnika,
  – Verifikacijske komisije
  4. Predstavitev novih članov društva,
  5. Poročilo verifikacijske komisije,
  6. Poročilo o delu društva:
  – Predsednika,
  – Blagajnika,
  – Nadzornega odbora,
  – Poročilo o delu krožkov,
  – Razprava o poročilih.
  7. Program dela društva za leto 2021,
  8. Imenovanje delegata za skupščino ČZS,
  9. Potrditev članarine za leto 2021,
  10. Podelitev častnega članstva,
  11. Razno

  Vljudno vas prosim za prijavo na občni zbor, navodila za prijavo na aplikacijo pa bodo individualno dogovorjena s člani društva.

  Ljubljana, 19.01.2021 Predsednik ČD Ljubljana – Center
  Luka Omrčen, l.r.

  Dogodki v letu 2020

  • Občni zbor čebelarskega društva, januar
  • Predavanje. Čebelarski HASAP – predavatelj Boris Seražin
  • Terenski ogledi medonosnih rastlin in provzročiteljev gozdnega medenja – Predavatelj Aleš Bizovičar
  • Enostavno čebelarjenje – predavatelj Damir Lovrič
  • Predavanje “Etično čebelarjenje” – predavatelj Andrej Jus
  • Sodelovanje na medeni tržnici v Ljubljani – predstavitev čebelarstva našega ČD – Čebelarstvo Samo in Aleš Orel
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na OŠ Danile Kumar, januar – oktober
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na OŠ Vita Kraigherja, januar – oktober
  • Promocija slovenskega zajtrka. razdelitev zgibank “Čebelica, moja prijateljica” v osmih vrtcih. Predstavite čebel in pridelkov preložena zaradi problemov z virusom kovid
  • Sodelovanje društva in posameznih članov društva pri akciji ČZS Čebelarji zbiramo sredstva za nakup zaščitne opreme za zdravnike in ostalo medicinsko osebje. Čebelarsko društvo je nakazalo 200 EUR, več posameznikov pa je prispevalo najmanj 12,58 EUR, kar je povprečna cena za 1 kg medu.
  • Sodelovanje društva pri dobrodelnem pohodu »Korak zase, Korak za sladkorčke«
  • Pobiranje čebeljih rojev na več različnih lokacij v Ljubljani
  • Svetovanje o čebeljih rojih, pomoč pri odstranjevanju os in sršenov v individualnih hišah, telefonsko in osebno

  Dogodki v letu 2019

  • Občni zbor čebelarskega društva, januar
  • Predavanje: Varoza čebel, predavateljica Jerica Vreček Šulgaj, dr.vet.med., januar
  • Predavanje: Možnost pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev, predavateljica Tanja Magdič, februar
  • Praktično izobraževanje o varoji na Veterinarski fakulteti
  • Predavanje: Pregled čebel in priprava na čebelarsko sezono – predavatelj Boris Seražin
  • Predavanje: Oskrba čebeljih družin skozi leto – predavatelj Brane Borštnik
  • Delavnica: Vzreja čebeljih matic, juli – Katja in Mitja Nakrst
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na Zavodu za gluhe in naglušne,  januar – oktober
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na OŠ Danile Kumar, januar – oktober
  • Predstavitev društva na srečanjih krajev v naselju BS3 in v naselju Zupančičeva jama
  • Sodelovanje na strokovni razpravi o medovitih rastlinah
  • Sodelovanje na dogodku minicity ob svetovnem dnevu čebel in tednu družin
  • Udeležba na Festivalu za tretje življenjsko obdobje
  • Strokovna ekskurzija in obisk čebelarja Braneta Borštnika, Trubarjeve domačije ter Ribniškega muzeja in rokodelskega centra
  • Sodelovanje pri natečaju čebelam najbolj prijazne občine z drugimi ljubljanskimi društvi (Moste Polje, Barje, Urbani čebelar, Tacen). Doseženo prvo mesto
  • Promocija slovenskega zajtrka. razdelitev zgibank “Čebelica, moja prijateljica” v osmih vrtcih in predstavitev čebel in čebeljih pridelkov v OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Franc Rozman Stane, OŠ Jarše, vrtcu Vrhovci, vrtcu Ciciban enota Mehurčki, vrtcu Jelka enota Storžek in vrtcu Vodmat.

   

  Dogodki v letu 2018

  • Občni zbor čebelarskega društva, januar
  • Predavanje: Apitehnični ukrepi, predavatelj Aleš Bizovičar, januar
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na Zavodu za gluhe in naglušne,  januar – oktober
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na OŠ Danile Kumar, januar – oktober
  • Predavanje: Virusne okužbe čebeljih družin, predavatelj dr. Toplak – Klub čebelarskih mojstrov, februar
  • Predavanje: Spomladanski pregled čebeljih družin in priprava na čebelarsko sezono, predavatelj Boris Seražin, marec
  • Sodelovanje na izobraževanju: Pislakovi dnevi, Združenje profesionalnih čebelarjev, marec
  • Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije, april
  • Predavanje: Apiterapija s čebeljimi pridelki; predavatelj Vlado Pušnik, april
  • Sodelovanje predstavnikov društva s praporjem na otvoritvi čebelnjaka v Višnji gori, maj
  • Spomladanska akcija čiščenja pri Čebelarskem centru Brdo pri Lukovici, maj
  • Sodelovanje predstavnikov društva s praporjem  na proslavi Svetovnega dneva čebel 20. maj v Breznici, Žirovnica
  • Strokovna ekskurzija: Obisk sejma AGRA in apiterapije, avgust
  • Predavanje: Tehnologija čebelarjenja in priprava čebel za zimo, september
  • Obnovitveni tečaj HASSAP, september
  • Prikaz  vzreje matic, september
  • Medeni zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah, november
  • Regijsko posvetovanje čebelarjev na Brdu pri  Lukovici, november
  • Sodelovanje pri aktivnostih MOL in drugih čebelarskih društvih zaradi promocije Svetovnega dneva čebel, celoletne aktivnosti

   

  Dogodki v letu 2017

  • Občni zbor čebelarskega društva, januar
  • Predavanje: Spomladanska priprava čebel na pašo, predavatelj Boris Seražin, januar
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na Zavodu za gluhe in naglušne, januar – oktober
  • Čebelarski krožek kot interesna dejavnost na OŠ Danile Kumar, januar – oktober
  • Predavanje: Pridelava in predelava cvetnega prahu, predavateljica Nataša Lilek, februar
  • Sodelovanje pri aktivnostih MOL in drugih čebelarskih društev zaradi kandidiranja Mestne občine Ljubljana kot čebelam najbolj prijazna občina, februar – junij
  • Predavanje: Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov, predavateljica Nataša Klemenčič Štrukelj, marec
  • Predavanje: Zdravstveno varstvo čebel – Zatiranje varoje z mravljično kislino, predavateljica Martina Škof, marec
  • Delavnica: Shranjevanje in ocenjevanje kvalitete medu, voditelj Marjan Koščak, marec
  • Izobraževanja v organizaciji ČZS: Začetni tečaj HASSAP, april
  • Obisk čebelarstva Garibaldi v Italiji – vabljeni tudi  člani  ČD Barje in ČD Tacen, april
  • Občni zbor ČZS, april
  • Spomladanska akcija čiščenja pri Čebelarskem centru Brdo pri Lukovici, april
  • Izobraževanja v organizaciji ČZS: Apitehnični ukrepi, maj
  • Izobraževanja v organizaciji ČZS: Možnost pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev, maj
  • Regijsko posvetovanje čebelarjev – Brdo pri  Lukovici, maj
  • Obisk čebelarskih mojstrov Marije Sivec in Dušana Žunka – v Sužidu, Kobarid, maj
  • Medeni zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah, november