V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je društvo pomembno prispevalo razvoju čebelarstva in je organiziralo predavanja in debatna srečanja za veliko čebelarjev z vseh področij Slovenije. V sedanjem času je namen društva

prostovoljno združevanje zaradi ohranitve razvoja čebelarstva, seznanjanje širše družbene skupnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov in skrb za ohranjanje

ravnovesja v naravi. Svoje naloge dosega z organiziranjem izobraževanj za svoje člane in druge zainteresirane.

Društvo sodeluje s Čebelarsko zvezo Slovenije,  z drugimi društvi, okoljevarstvenimi organizacijami in lokalno skupnostjo.

Zelo veliki pomen je ozaveščanje mlajših generacij o pomenu čebel za človeštvo in sodelovanje pri pripravi slovenskega zajtrka, ki poteka v večini slovenskih šol in vrtcev v mesecu novembru.

Skupinska fotografija članov društva iz leta 2017