INTERESNA DEJAVNOST ČEBELARSTVO NA OŠ DANILE KUMAR Leto 2020

V letošnjem šolskem letu imamo 5 članov iz zadnje triade razredov OŠ Danile Kumar.
Planirano se dobivamo enkrat tedensko za eno šolsko uro. V zimskem času delamo v učilnici, spoznavamo čebele s pomočjo učbenika Čebela se predstavi, revije Slovenski čebelar, druge čebelarske literature, filmov in raznih predstavitev. Ko je vreme primerno delamo in raziskujemo v čebelnjaku. Žal pa je letos takšen način dela preprečila COVID 19 epidemija.
Večino časa učenci niso bili v šoli ali pa interesne dejavnosti niso bile priporočljive.
Tako je naše delo potekalo predvsem s člani, ki že imajo čebele. Njim sem po telefonu dajal navodila kaj naj naredijo pri svojih čebelah in jim odgovarjal na njihova vprašanja.
Nekajkrat sem bil tudi pri njihovih čebelah. Nekateri so zelo zavzeti in jim je uspelo natočit tudi prvi med.

Vsakoletne akcije pomoč sošolcu, kjer smo prejšnja leta podarjali med, ki so ga nabrale čebele šolskega čebelnjaka lani ni bilo, tako da na njej nismo mogli sodelovati.

Tudi tekmovanja mladih čebelarjev Slovenije se prvič po vseh letih mojega mentorstva nismo udeležili, ker ga v fizični obliki ni bilo.

V šoli so nam naročili, da moramo letos pozimi prestaviti šolski čebelnjak. Na mestu kjer je sedaj bodo otroci imeli atrije in možnost, da gredo med odmori na sveži zrak.
Dobili smo nov prostor za čebelnjak. Tam kjer bo čebelnjak je že zabetonirano in ograjeno.
Čaka nas le še prestavitev čebelnjaka in čebel, kar naj bi bilo izvedeno v naslednjih mesecih.

Mentor
Boštjan Sojer

04.01.2021

Poročilo o delovanju čebelarskega krožka na OŠ Dr. Vita Kraigherja

– leto 2020
 

Čebelarski krožek na OŠ Vita Kraigherja je začel delovati leta 2010. V letu 2020  je v krožku sodelovalo  7 učencev: 4 učenca iz 1. razreda,  2 iz 2. razreda in 1 iz 3. razreda.

Delovanje krožka je bilo omejeno, najprej zaradi pandemije v spomladanskem času. Na novo se je delovanje začelo v septembru in oktobru potem pa so se zaradi drugega vala pandemije in odsotnosti otrok iz šole aktivnosti prenehale in se bodo nadaljevale v spomladanskem času.

Z učenci ob krožku se ureja okolico šole in sadijo medovite rastline.

Za šolo je tudi šolski sadovnjak s 15-20 medovitih dreves.

Mislim, da je pomembno ozaveščati učence o pomenu čebel za človeka in za sam eko sistem v mestih. Z delom nas čebelarjev  bomo ohranili našo kranjsko čebelo in bomo še naprej preko društev in krožkov na osnovnih šolah ozaveščali  in vzgajali otroke. Pri tem delu nam je v veliko pomoč tudi Čebelarska zveza in zaposleni, posebej Marko Borko, ki skrbi za šolske krožke.

 

Mentor

Tomo Lastrič

 

 

24.07.2018

ČEBELARSKI KROŽEK OŠ DANILE KUMAR

Slovenci smo narod čebelarjev. Smo ljudje z ljubeznijo do čebel in željo da ohranimo naravo čim bolj neokrnjeno.  Da bi čebele in naravo čim bolj približali vsem ljudem, predvsem pa najmlajšim,  imamo  na  OŠ DANILE KUMAR  čebelarski krožek že od leta 1974. Ustanovil in do leta 1982 ga je  vodil  mentor Čamernik Franc.   Drugi mentor je bil Povše Franc, ki ga je vodil med letom 1983 in 1988.  Od leta 1989 pa ga vodim Boštjan Sojer.

Ves ta čas krožek redno enkrat na teden obiskuje v povprečju okoli 5 mladih krožkarjev.

Pouk poteka v prostorih šole , eno šolsko uro  po učnem načrtu Čebelarske zveze Slovenije. Praktični del pouka pa v čebelnjaku v neposredni bližini šole.

V čebelnjaku so 4 x AŽ 11+3 panji in 4 x AŽ sedem satni prašilčki.

Namen čebelarskega krožka je, da se otroci  seznanijo z osnovami teorije in prakse čebelarjenja in dobijo motivacijo za nadaljnje delo s čebelami.  Hkrati se otroci seznanijo o tem, kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

Cilj našega krožka je:

 • pridobiti oziroma razviti znanje in spretnosti ter izvesti učne aktivnosti opredeljene v učnem načrtu za čebelarske krožke Čebelarske zveze Slovenije (ČZS),
 • sodelovati pri vseh akcijah šole, ki zadevajo naravo in pomoč bližnjemu,
 • sodelovati na tekmovanju in srečanju mladih čebelarjev Slovenije,
 • prepoznati in motivirati nadarjene krožkarje, k nadaljnjemu pridobivanju čebelarskih znanj in spretnosti za samostojno čebelarjenje.

Učni načrt obsega 40 ur v šolskem letu. Razdeljen je na dva dela:

 • NIŽJI NIVO – za učence OŠ prve in druge triade (3.-6. razred)
 • VIŠJI NIVO – za učence OŠ tretje triade (7.-9. razred)

Na krožku pa ni pomembno le nabiranje teoretičnega znanja. Poudarjamo praktično delo v delavnici kot je: zbijanje in žičenje lesenih okvirčkov ,  vstavljanje satnic v okvirje,  poslikava panjskih končnic,  barvanje in popravilo panjev. Vsako leto  izdelujemo voščene  svečke in napolnimo med šolskih čebel v lične kozarčke, ki jih prodajamo v akciji pomoč sošolcu…  Najbolj pomembno pa je samo delo v čebelnjaku, ko krožkarji pridejo v stik s čebelami. Tu so seveda varni v zaščitnih oblekah, če pa slučajno pride do pika imamo tudi set za prvo pomoč pri pikih čebel.

Pomembni dogodki in rezultati našega čebelarskega krožka:

 • Med prvimi v Sloveniji smo l. 1974 ustanovili čebelarski krožek,
 • Sodelovali smo že na prvem republiškem tekmovanju mladih čebelarjev Slovenije v Celju l. 1977,
 • Doseženo prvo mesto na drugem republiškem tekmovanju mladih čebelarjev Slovenije l. 1979 v Ljubljani,
 • Priprava srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev Slovenije na naši šoli v l. 1979 in 1990,
 • Sodelovanje na skoraj vseh tekmovanjih mladih čebelarjev Slovenije,
 • Več kot 15 zlatih priznanj na tekmovanjih mladih čebelarjev Slovenije,
 • Sodelovanje pri akciji šole  Pomoč sošolcu s prodajo medu in voščenih figuric,
 • Sodelovanje krožka pri projektu Urbano čebelarjenje v l. 2015 in l. 2016, Več kot 10 vzgojenih čebelarjev, ki sedaj čebelarijo v bližnji in daljni okolici,
 • Skoraj 100 učencev, ki so v 44 letih obstoja krožka obiskovali čebelarski krožek.

Naš čebelnjak kjer se urimo v praktičnem delu.

 

Priprava medu za akcijo pomoč sošolcu.

 

 

 

Rezultati pridnega dela naših čebel in polno medišče 11+ 3 AŽ panja.

 

Naj medi in čim več otrok naj spozna svet čebel, njihovo delavnost in organiziranost.

Mentor

Boštjan Sojer

 

 

 

05.07.2018

Mladi čebelarji

Velikokrat si rečemo, da na mladih svet stoji. Tega se še posebej zavedamo v ČD Ljubljana-Center. Zelo smo aktivni z našimi  Čebelarskimi krožki v Zavodu za gluhe in naglušne in posebej v Osnovni šoli Danile Kumar, ki je na 41. državnem tekmovanju in srečanju mladih čebelarjev 2018 v Krškem tekmovala s tremi ekipami, ki so vse dosegle zlato priznanje, od tega ena ekipa najvišje priznanje med vsemi 550 tekmovalci.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]