V prilogi najdete pristopno izjavo, če želite postati član našega društva. Izpolnjeno izjavo nam lahko pošljete na naš spletni naslov ali po pošti.

Obvestilo o sprejemu v članstvu bo sprejeto v 60 dneh od datuma oddaje vloge.

Pristopna izjava za ČD Ljubljana-center