Pravila uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo vsebine in interaktivne storitve na spletnem mestu cd-ljubljanacenter.si . Morebitne zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode Čebelarskemu društvu Ljubljana-Center ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi.

 

Avtorske pravice

Vsebine objavljene na spletnem mestu cd-ljubljanacenter.si, so last Čebelarskega društva Ljubljana-Center razen v primeru, če to ni posebej zapisano. Vsebina spletnega mesta je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 – ZASP). Vsebin s spletnega mesta cd-ljubljanacenter.si se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja Čebelarskega društva Ljubljana-Center. Objava vsebin s spletnega mesta cd-ljubljanacenter.si na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena.

Čebelarsko društvo Ljubljana-Center ni odgovorno za občasno nedelovanje spletnega mesta zaradi višje sile, niti za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

 

Ljubljana, 1. julij 2018